Cách viết essay advantages and disadvantages ĐẠT TRỌN ĐIỂM hiệu quả nhất

Nếu bạn đang theo học các chương trình CLC, liên kết quốc tế hay tham gia các kỳ thi tiếng Anh thì không còn lạ gì với dạng advantage and disadvantage essay. Vậy bạn đã biết cách viết dạng bài này hay chưa? Cùng theo dõi bài viết hướng dẫn cách viết disadvantage and advantage essay đạt điểm cao mà Việt guru chia sẻ ngay bên dưới nhé!

Cách viết disadvantage and advantage essay

Để giành trọn số điểm khi thực hiện bài advantage disadvantage essay bạn nhất định phải tuân theo quy trình 5 bước sau đây:

 • Bước 1: Nhận biết chính xác dạng disadvantage and advantage essay
 • Bước 2: Phân tích kỹ đề bài đã cho
 • Bước 3: Chọn hướng viết và lên outline chi tiết
 • Bước 4: Viết bài essay about advantages and disadvantages
 • Bước 5: Kiểm tra và hiệu chỉnh bài essay

Trong quy trình trên, ở mỗi bước sẽ có những chỉ dẫn cụ thể, các lưu ý và mẹo hay để bạn hoàn thành nhanh chóng, tránh những lỗi sai cơ bản. Sau đây chúng tôi sẽ gửi đến bạn đọc cách viết bài essay advantages and disadvantages theo từng bước để bạn tiện theo dõi.

Bước 1 – Nhận biết đúng dạng đề disadvantage and advantage essay 

1.1. Bản chất của advantage and disadvantage essay

 • Khi làm bất cứ dạng bài essay nào cũng thế việc đầu tiên bạn cần làm là xác định chuẩn xác dạng đề. Hiểu rõ bản chất của từng dạng sẽ giúp bạn đi đúng hướng tránh lạc đề dẫn đến phân tích và viết sai yêu cầu.
 • Disadvantage and advantage essay là dạng bài luận tiếng Anh yêu cầu bạn mô tả những mặt tích cực và tiêu cực của một chủ đề cụ thể được nêu ra trong đề bài. Bạn phải bao gồm các ví dụ và lý do để hỗ trợ ý tưởng của bạn.
 • Essay about advantages and disadvantages gồm có 2 dạng:
 • Không yêu cầu người viết nêu quan điểm cá nhân
 • Yêu cầu người viết nêu quan điểm cá nhân

1.2. Dấu hiệu nhận biết

Để nhận biết chuẩn xác dạng bài essay disadvantage and advantage bạn có thể dựa vào đề bài đã cho khi thường xuất hiện keyword “advantage and disadvantage”. Bên cạnh bạn cũng có thể dựa vào các câu hỏi xuất hiện ở cuối đề để nhận diện dạng bài này. Cụ thể:

 • Hướng không nêu quan điểm cá nhân:
 • What are the advantages and disadvantages of this trend/….?
 • Discuss the advantages and disadvantages.
 • Hướng có nêu quan điểm cá nhân:
 • Do you think the advantages outweigh the disadvantages?
 • Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion
 • Do The Benefits Outweigh The Drawbacks?
 • Is this a positive or negative development/trend?

1.3. Ví dụ

 • Hướng không nêu quan điểm cá nhân: “Some people claim that there are more disadvantages of car ownership than advantages. Discuss the advantages and disadvantages of having a car.”
 • Hướng có nêu quan điểm cá nhân“International tourism has contributed both positive and negative effects to the local community. Do you think the advantages of international tourism outweigh the disadvantages?”

Bước 2 – Phân tích đề bài 

Sau khi đã nhận diện chính xác disadvantage and advantage essay thì bước kế tiếp người viết cần làm là phân tích kỹ đề bài. Lúc này bạn cần tập trung phân tích 2 khía cạnh sau:

 • Essay Topic: Vấn đề chính mà bài viết đưa ra là gì? Vấn đề này thì mặt tích cực hay tiêu cực sẽ chiếm ưu thế?
 • Bài viết có yêu cầu nêu quan điểm cá nhân hay không?

Bước 3 – Chọn hướng triển khai và định hình outline

Chọn hướng triển khai và định hình outline

 • Với cách viết essay dạng advantage disadvantage, sau khi phân tích đề bài xong bạn tiến hành chọn hướng triển khai chính cho bài viết của mình. Sẽ có 2 định hướng cho bạn lựa chọn như sau:
 • Có Outweigh
 • Không có Outweigh
 • Lựa chọn được hướng triển khai, bạn tiến hành lên outline cho bài viết. Để lên outline cho chuẩn xác bạn cần nắm vững cấu trúc essay advantages and disadvantages theo từng định hướng để dễ dàng thực hiện và tránh bỏ sót ý.

3.1. Hướng không nêu quan điểm cá nhân – Hướng 1

 • Với dạng essay disadvantage and advantage không yêu cầu nêu quan điểm cá nhân thì bạn chỉ tập trung phân tích hai mặt tích cực và tiêu cực của vấn đề. Phần thân bài sẽ gồm có 2 đoạn: 1 đoạn trình bày advantages và đoạn còn lại trình bày disadvantages.
 • Định hướng các đoạn:
 • Introduction:
 • General Statement
 • Thesis statement
 • Body Paragraph 1 – Advantages:
 • Topic Sentence: Paraphrase một mặt của phần thesis statement
 • Advantages #1: Supporting ideas, Example,…
 • Advantages #2: Supporting ideas, Example,…
 • Body Paragraph 2 – Disadvantages:
 • Topic Sentence: Paraphrase mặt còn lại của phần thesis statement
 • Disadvantages #1: Supporting ideas, Example,…
 • Disadvantages #2: Supporting ideas, Example,…
 • Conclusion:
 • Restatement of the answer

3.2. Hướng có nêu quan điểm cá nhân – Hướng 2

 • Với dạng essay disadvantage and advantage yêu cầu nêu quan điểm cá nhân thì người viết ngoài việc phân tích 2 mặt tích cực và tiêu cực còn phải đưa ra nhận xét đánh giá của bản thân mình. Vì vậy ở cuối Introduction, Body Paragraph và Conclusion đều phải đưa ra được ý kiến riêng của bạn.
 • Với định hướng này lại có thể chia thành 2 dạng nhỏ:
 • Phân tích mặt nào vượt trội hơn
 • Nhận định xu hướng phát triển của vấn đề

a) Phân tích cái nào vượt trội hơn 

 • Nếu đề bài essay disadvantage and advantage yêu cầu bạn trình bày theo dạng Outweigh thì cần phải trả lời được mặt advantages ít hơn hay nhiều hơn so với disadvantages.
 • Lưu ý: Bạn cần chú ý dạng này chỉ yêu cầu đưa ra câu trả lời tổng quan nhất chứ không liệt kê tổng số ưu nhược điểm hay so sánh chúng với nhau.
 • Dấu hiệu nhận biết:
 • Do you think the advantages outweigh the disadvantages?
 • Do The Benefits Outweigh The Drawbacks?
 • Định hướng các đoạn:
 • Introduction:
 • General Statement: Paraphrase lại câu hỏi trong đề bài
 • Thesis statement: Người viết trực tiếp trả lời câu hỏi  và nêu rõ quan điểm của cá nhân xem mặt nào mạnh hơn.
 • Body Paragraph 1: Trình bày khía cạnh mà bạn cho rằng nó ít quan trọng hơn.
 • Supporting ideas 1
 • Example 1
 • Body Paragraph 2: Trình bày khía cạnh mà bạn cho rằng chiếm ưu thế hơn.
 • Supporting ideas 2
 • Example 2
 • Conclusion:
 • Tóm tắt lại luận điểm chính của bài essay disadvantage and advantage
 • Khẳng định lại quan điểm của bạn xem disadvantage and advantage cái nào chiếm ưu thế hơn.

b) Nhận định xu hướng 

 • Cách viết bài essay advantages and disadvantages dạng nhận định xu hướng yêu cầu người viết trả lời câu hỏi đã cho bằng cách đưa ra quan điểm cá nhân rằng xu hướng/vấn đề đã cho là positive/negative hay là cả 2.
 • Dấu hiệu nhận biết: 
 • Is this a positive or negative development/trend?
 • Nếu đề bài yêu cầu bạn trình bày theo dạng nhận định xu hướng thì có thể trả lời theo 3 hướng sau đây:
 • Advantages > Disadvantages
 • Advantages < Disadvantages
 • Advantages = Disadvantages
 • Dạng Advantages > Disadvantages hoặc Advantages < Disadvantages (Totally):
 • Introduction:
 • General Statement: Paraphrase lại câu hỏi trong đề bài
 • Thesis statement: Người viết trực tiếp trả lời câu hỏi và nêu rõ quan điểm của cá nhân theo 1 trong 3 cách trả lời.
 • Body Paragraph 1: Lý do thứ 1 mà tác giả cho rằng Advantages > Disadvantages (hoặc ngược lại)
 • Supporting ideas 1
 • Example 1
 • Body Paragraph 2: Lý do thứ 2 mà tác giả cho rằng Advantages > Disadvantages (hoặc ngược lại)
 • Supporting ideas 2
 • Example 2
 • Conclusion:
 • Tóm tắt lại luận điểm chính của bài essay disadvantage and advantage
 • Khẳng định lại quan điểm của bạn xem disadvantage and advantage cái nào chiếm ưu thế hơn.
 • Dạng Advantages = Disadvantages (Partly)
 • Introduction:
 • General Statement: Paraphrase lại đề bài để xác định vấn đề chính
 • Thesis statement: Người viết bày tỏ quan điểm cá nhân về vừa đồng ý với mặt này vừa đồng ý với mặt kia.
 • Body Paragraph 1: On the one hand, Advantages > Disadvantages
 • Supporting ideas 1
 • Example 1
 • Body Paragraph 2: On the other hand, Advantages < Disadvantages
 • Supporting ideas 2
 • Example 2
 • Conclusion:
 • Khái quát lại thesis statement của bài essay disadvantage and advantage
 • Nêu lại quan điểm cá nhân của bạn và rút ra kết luận về 2 mặt của vấn đề.

Bước 4 – Tiến hành viết advantage disadvantage essay 

Tiến hành viết advantage disadvantage essay

Khi đã có một outline chi tiết bạn tiến hành viết bài disadvantage and advantage essay. Ở bước này bạn chú ý viết bám sát theo outline đã có đồng thời học thêm một số mẹo viết cho từng phần theo từng hướng triển khai.

4.1. Mở bài

Phần mở bài essay disadvantage and advantage, người viết cần nêu chính xác vấn đề chính đồng thời đưa ra được quan điểm cá nhân về các mặt của vấn đề đó (nếu có). Cách viết bài essay advantages and disadvantages phần Introduction gồm những nội dung sau:

 • Mở bài chung:
 • General statement: Đây là câu mở đầu bài essay. Cách nhanh nhất để bạn thực hiện viết câu này là tiến hành paraphrase lại câu hỏi của đề bài bằng các từ đồng nghĩa.
 • Thesis statement: Người viết cần trình bày khái quát các luận điểm sẽ trình bày bằng cách trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài.
 • Hướng 1:
 • General statement: Khái quát vấn đề chính
 • Thesis statement: Trình bày tổng quát 2 mặt tích cực và tiêu cực của vấn đề đã cho mà không đưa ra quan điểm cá nhân.
 • Hướng 2
 • General statement: Paraphrase câu hỏi đề bài bằng các từ và cụm từ đồng nghĩa để chỉ rõ vấn đề mà đề bài muốn phân tích.
 • Thesis statement: Trình bày câu trả lời về mặt tích cực, tiêu cực và xem mặt nào quan trọng hơn, chiếm ưu thế hơn.
 • Lưu ý: Tùy theo dạng bài advantage and disadvantage essay mà bạn cần trả lời câu hỏi một cách rõ ràng. Nếu cần đưa ra quan điểm cá nhân thì cần trình bày mạch lạc, tránh cách trả lời chung chung.
 • Ví dụ:
 • Hướng 1“It is often argued that owning an automobile has more drawbacks compared to the benefits it may bring.  In this essay, I will discuss both sides and elaborate on this more in detail.”
 • Hướng 2“More and more users entrust their private data for large internet organizations to store in data banks. In my opinion, this phenomenon weakens data security, and it brings more significant disadvantages.”

4.2. Thân Bài 

Phần thân bài essay disadvantage and advantage thường được chia thành 2 đoạn. Mỗi đoạn lần lượt trình bày một luận điểm để làm rõ cho vấn đề cũng như ý kiến chủ quan của bạn.

 • Hướng 1:
 • Body 1: Dùng các cấu trúc câu song hành để nêu ra mặt tích cực của vấn đề – Advantages. Ví dụ: “Studying abroad allows students to gain new knowledge sources of a new culture with a new language.”
 • Body 2: Dùng các cấu trúc câu song hành để nêu ra mặt tiêu cực của vấn đề – Disadvantages. Ví dụ: “During the overseas trips, kids will learn to live independently and take care of themselves.”
 • Hướng 2 – Dạng cái nào quan trọng hơn
 • Body 1: Trình bày khía cạnh ít chiếm ưu thế hơn. Ví dụ: “Admittedly, there are some disadvantages of this trend.”
 • Body 2: Viết về mặt quan trọng hơn. Ví dụ: “Conversely, in today’s society, the globalization grants them more opportunities to opt in their career.”
 • Lưu ý:  Độ dài đoạn 2 phải dài hơn độ dài đoạn 1.
 • Hướng 2 – Dạng Totally
 • Body 1: Viết về lý do thứ nhất mà người viết cho rằng Tích cực > Tiêu cực hoặc ngược lại. Ví dụ: “To begin with, the one main issue if the air travel is reduced is that the transportation time will increase.As a result, prices of all the consumer goods will be increased”
 • Body 2: Trình bày lý do thứ hai mà người viết cho rằng Tích cực > Tiêu cực hoặc ngược lại. Ví dụ: “Another, reason is that the air business like the flights and the planes will drastically go down.Because of which the government will lose the humongous amount of loss.”
 • Hướng 2 – Dạng Partly
 • Body 1: Trình bày những lý lẽ, dẫn chứng minh họa và đánh giá cá nhân cho mặt tích cực của vấn đề. Ví dụ: “To begin with, using technology for daily routine home chores is the best way to save a lot of time.”
 • Body 2: Trình bày những lý lẽ, dẫn chứng minh họa và đánh giá cá nhân cho mặt tiêu cực của vấn đề. Ví dụ: “Secondly, technology has some drawbacks which cause of human health.”
 • Lưu ý: Độ dài Body 1 và Body 2 phải bằng nhau.
 • Lưu ý chung: Mỗi luận điểm ở phần thân bài disadvantage and advantage essay đều phải có những lý lẽ, dẫn chứng minh họa để làm sáng tỏ cho nó.

4.3. Kết bài 

Trong cách viết essay advantages and disadvantages thì phần Conclusion có nhiệm vụ khái quát lại vấn đề, ý kiến đánh giá của bạn và rút ra kết luận.

 • Hướng 1: 
 • Tóm tắt lại vấn đề chính bằng cách paraphrase thesis statement.
 • Lưu ý: Trình bày ngắn gọn  trong vòng 2 câu để tránh bị trừ điểm.
 • Ví dụ“To conclude, it is clear that many advantages overweigh a small number of drawbacks including the physical and mental benefits,the regional impacts as well. A large number of  international travellers tend to gradually rise as of the price.”
 • Hướng 2:
 • Paraphrase lại thesis statement để tóm gọn ý chính của toàn bài
 • Khái quát lại quan điểm cá nhân của bạn và rút ra kết luận về 2 mặt của vấn đề xem cái nào quan trọng hơn hay tương đương nhau.
 • Lưu ý: Cần rút ra kết luận một cách rõ ràng, tránh trình bày theo lối 3 phải. Bạn tuyệt đối không nên mở rộng vấn đề ra một hướng khác.
 • Ví dụ“In conclusion, inexpensive goods might trigger some drawbacks but the advantages overshadow them. Consumers should avoid mindless consumption, only by doing so that they can utilize the benefits of cheaper goods without damaging the environment.”

Trong quá trình viết essay disadvantage and advantage essay việc tham khảo tài liệu mẫu là điều cần thiết để học hỏi cách trình bày, sử dụng từ vựng , ngữ pháp. Vậy nên bạn đừng bỏ qua bài viết chia sẻ kho bài mẫu essay advantages and disadvantages hay nhất do Việt guru tổng hợp để học hỏi và vận dụng cho bản thân mình khi gặp dạng đề quen thuộc này.

Bước 5 – Kiểm soát và hoàn thiện bài 

Kiểm soát và hoàn thiện bài

Sau khi viết xong bài disadvantage and advantage essay, bước cuối cùng bạn cần đọc lại để kiểm tra thật kỹ bài viết của mình để phát hiện những lỗi sai và sửa lại nếu có. Lúc này bạn cần check cẩn thận 4 nội dung sau:

 • Task Response: Bài viết phải đảm bảo trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của dạng bài essay disadvantage and advantage, đầy đủ bố cục 3 phần. Các luận điểm được trình bày rõ ràng và có các lý lẽ, ví dụ minh họa đi kèm để làm sáng tỏ.
 • Coherence and Cohesion: Bài disadvantage and advantage essay viết dễ hiểu và có sự liên kết chặt chẽ về mặt nội dung và giữa các đoạn văn, câu văn với nhau.
 • Lexical Resource: Sử dụng từ vựng thật sự phong phú, tự nhiên. Đồng thời thể hiện được sự linh hoạt trong việc chọn lựa từ ngữ, đặc biệt là các từ và cụm từ đồng nghĩa, trái nghĩa. Tránh các lỗi chính tả, lỗi dùng từ sai ngữ cảnh.
 • Grammatical Range and Accuracy: Bài essay disadvantage and advantage vận dụng linh hoạt các cấu trúc câu đơn, cấu trúc câu ghép, câu phức. Tuyệt đối không mắc các lỗi ngữ pháp, dùng thì.

6. 6 Mẹo trong cách viết essay dạng advantage disadvantage hiệu quả 

6 Mẹo trong cách viết essay dạng advantage disadvantage hiệu quả

Để đạt điểm cao khi thi viết bài disadvantage and advantage essay bạn cần tuân thủ đầy đủ 4 yêu cầu đã nêu ở trên. Bên cạnh đó đừng bỏ lỡ 6 tips cực hay trong cách viết essay advantages and disadvantages chuẩn xác, hiệu quả mà chúng tôi gợi ý ngay bên dưới.

6.1. Chọn đúng hướng triển khai 

 • Từ việc xác định các yêu cầu của đề bài và dựa vào các dấu hiệu nhận biết dạng advantage and disadvantage essay mà chúng tôi đã chia sẻ, bạn hãy chọn đúng hướng triển khai.
 • Lựa chọn hướng triển khai phù hợp bạn sẽ dễ dàng xây dựng outline cho bài viết, tránh trình bày lan man, lạc đề.

6.2. Phân chia bố cục – số từ hợp lý 

 • Xây dựng outline và lên bố cục chi tiết cho bài essay là cực kỳ quan trọng. Cấu trúc chung của bài disadvantage and advantage essay bao gồm 3 phần:
 • Mở bài: 1 đoạn gồm  2 – 3 câu
 • Thân bài: 2 đoạn, mỗi đoạn gồm 4 – 6 câu
 • Kết bài: 1 đoạn gồm 2 – 3 câu
 • Số lượng từ hợp lý: Tối thiểu 250 words
 • Căn chỉnh độ dài các đoạn văn thật hợp lý, tránh viết tập trung quá nhiều vào một luận điểm.

6.3. Không lạm dụng ngôi thứ nhất 

 • Sử dụng ngôi kể thứ nhất làm bài viết mất đi tính học thuật.
 • Việc lạm dụng ngôi thứ nhất khiến bài viết mang nặng tính chủ quan, làm mất đi tính khách quan của toàn bộ bài essay disadvantage and advantage.
 • Mẹo viết bài: Sử dụng các cấu trúc câu thay thế:
 • It is believed that…
 • It might be claimed that…

6.4. Không sai chính tả – đúng thì – đúng cấu trúc

 • Chú ý sử dụng từ vựng chuẩn xác, linh hoạt, mang tính học thuật cao. Tránh mắc các lỗi chính tả khi dùng từ.
 • Sử dụng đúng thì, đúng ngôi kể, đúng cấu trúc câu. Tránh mắc các lỗi về ngữ pháp.
 • Vận dụng các cụm từ nối một cách linh hoạt: Firstly, Secondly, To begin with, Also, Although, But, However, According to,…
 • Các cấu trúc Advantages thường dùng:
 • The first advantage of …is …
 • One advantage could be that….
 • The other reason is that it would benefit…
 • Another additional advantage …. is ….
 • Các cấu trúc Disadvantages thường gặp:
 • On the other hand, there are a number of disadvantages of….
 • Another drawback could be that….
 • Another negative aspect of …. would be…
 • Another additional disadvantage of …. is ….

6.5. Sử dụng dẫn chứng minh họa hợp lý 

 • Phần thân bài essay disadvantage and advantage cần đưa vào các ví dụ minh họa để làm sáng tỏ và tăng tính thuyết phục cho luận điểm.
 • Dẫn chứng minh họa cần cụ thể, chuẩn xác, bám sát thực tế. Chú ý nên đưa vào các con số, số liệu thống kê để bài viết khách quan, được đánh giá cao.

6.6. Không bỏ quên keyword 

 • Trong cách viết cách viết essay dạng advantage disadvantage đạt điểm cao, các keyword, câu chủ đề là những thứ bạn không được phép quên.
 • Những keyword chính trong đề bài sẽ giúp bạn dễ dàng định hướng bài viết, không sợ sai đề. Bạn cũng có thể dùng các câu chủ đề một cách thông minh để dẫn dắt người đọc tìm đến nội dung bìa essay disadvantage and advantage.

Việc viết essay nói dung và dạng disadvantage and advantage là yêu cầu khó nhằn và mất rất nhiều công sức. Nếu bạn có quỹ thời gian eo hẹp, gặp khó khi triển khai thì có thể tham khảo qua dịch vụ viết thuê essay chất lượng cao, giá tốt từ Việt guru. Đơn vị với đội ngũ chuyên gia trình độ cao sẵn sàng hỗ trợ bạn hoàn thành bài essay nhanh chóng, độc quyền, độ unique 100%.

Bài viết trên đây, Việt guru đã cùng bạn tìm hiểu cách viết disadvantage and advantage essay chi tiết nhất theo từng dạng bài cụ thể. Bên cạnh đó là phân tích các ví dụ minh họa và 6 mẹo hữu ích để bạn có một bài luận tiếng Anh đạt điểm cao. Hãy tham khảo và áp dụng ngay cho bản thân bạn nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *