10+ bài mẫu essay advantages and disadvantages kèm link tải FREE

Mục lục ẩn

Khi viết advantages and disadvantages việc tham khảo các bài mẫu là cách hay để bạn nắm vững cấu trúc, cách triển khai và sử dụng từ vựng, ngữ pháp. Vậy nên Việt guru đã tổng hợp và chia sẻ đến bạn kho 10+ bài mẫu essay advantages and disadvantages ấn tượng, đa dạng đề tài giáo dục, du lịch, kinh doanh,… kèm link tải free. Download và xem ngay nhé!

Bài mẫu essay advantages and disadvantages

1. Bài mẫu essay advantages and disadvantages về giáo dục trực tuyến 

1.1. Đề tài:

“Some people believe that online study is more effective that on campus while others disagree.Discuss both the disadvantages and advantages of online study.”

1.2. Hướng triển khai

Bài mẫu essay advantages and disadvantages về chủ đề giáo dục trực tuyến triển khai theo hướng phân tích cả 2 mặt ưu và nhược điểm. Trong đó tác giả trình bày nhược điểm trước, ưu điểm sau:

 • Body 1: Disadvantages
 • The routine of going early to bed and waking up early in the morning is completely disturbed.
 • Students are missing their activities such as playing with their friends.
 • Students are becoming more and more aggressive towards many situations.
 • Body 2: Advantages
 • Whereas classes can be taken from anywhere without actually going to school.
 • The lectures could be reviewed anytime.

1.3. Link tải 

Bài mẫu essay advantages and disadvantages online learning

2. Mẫu về giáo dục ngoại ngữ ở trẻ từ sớm 

2.1. Đề tài 

“Many people believe children should begin learning a foreign language in primary school instead of secondary school. Do you think the advantages of learning a foreign language in primary school outweigh the disadvantages?”

2.2. Trích mẫu 

“There has been a contentious argument over the suitable timing for children picking up another language. I am inclined to the view that the merits of non-native language studying at such a young age, namely during primary school outweigh its drawbacks….”

2.3. Link tải 

Mẫu essay advantages and disadvantages of Children’s learning foreign language

3. Mẫu về chủ đề kinh doanh hay làm thuê

3.1. Mẫu 1 

3.1.1. Đề tài 

“Many businesses today are run by family members. Do the advantages of a family-run business outweigh the disadvantages?”

3.1.2. Đánh giá 

Sau đây là một vài điểm đánh giá về điểm mạnh cũng như hạn chế của mẫu essay advantages and disadvantages chủ đề kinh doanh này:

 • Điểm mạnh:
 • Hỗ trợ các điểm chính bằng giải thích và sau đó là ví dụ minh họa cụ thể.
 • Sử dụng các từ liên kết gắn kết một cách chính xác và thích hợp: For example, Also, For distance,…
 • Hạn chế:
 • Các cụm từ liên kết của bạn còn chưa đa dạng và bị trùng lặp.
 • Vốn từ vựng dừng ở mức độ am hiểu, cần đưa thêm vào nhiều cụm từ đồng nghĩa mang tính học thuật.

3.1.3. Link tải 

Bài mẫu essay advantages and disadvantages of business 1

3.2. Mẫu 2 

3.2.1. Đề tài 

“Some employers offer their employees subsidised membership of gyms and sports clubs, believing that this will make their staff healthier and thus more effective at work. Other employers see no benefit in doing so. Consider the arguments from both aspects of this possible debate, and reach a conclusion.”

3.2.2. Đánh giá

Mẫu essay advantages and disadvantages chủ đề về làm thuê có những điểm mạnh và điểm yếu sau đây:

 • Điểm mạnh:
 • Cấu trúc câu trả lời của người viết trong các đoạn văn hợp lý, đầy đủ mở bài, thân bài và phần kết bài.
 • Sử dụng vốn từ vựng chuyên ngành kinh tế linh hoạt bằng cách sử dụng nhiều từ đồng nghĩa và trái nghĩa chuẩn xác.
 • Từ nối linh hoạt: Furthermore, Conversely, Additionally, For instance, Such, Although, However,…
 • Hạn chế:
 • Phát hiện một lỗi sai về cách dùng từ: Centers -> Centres

3.2.3. Link tải 

Mẫu essay advantages and disadvantages of business 2

Bài mẫu essay advantages and disadvantages chủ đề kinh doanh

Advantages and disadvantages là dạng bài essay cực phổ biến tuy nhiên lại khiến nhiều người bối rối. Tham khảo ngay cách viết essay advantages and disadvantages chi tiết được Việt guru tổng hợp để hoàn thành xuất sắc bài luận tiếng Anh của mình.

4. Bài mẫu essay advantages and disadvantages về sự phụ thuộc vào máy tính

4.1. Đề tài 

“Nowadays people have access to computers on a wide basis and a large number of children play computer games. What are the positive and negative effects of computer games and what can be done to minimize the negative effects ?”

4.2. Cách triển khai

Bài mẫu essay tập trung làm rõ sự phụ thuộc của trẻ nhỏ vào các trò chơi điện tử trên máy tính. Tác giả triển khai bài viết của mình theo hướng phân tích ưu điểm trước, nhược điểm sau để thể hiện quan điểm thiên về lợi ích trên cơ sở khắc phục những hạn chế:

 • Body 1: Advantages
 • It can help improve our cognitive ability and logical reasoning.
 • Body 2: Disadvantages 
 • Gaming can negatively harm a child’s mental and physical health.

4.3. Link tải 

Bài mẫu essay advantages and disadvantages about computer

5. Bài mẫu essay advantages and disadvantages về social media 

Bài mẫu essay advantages and disadvantages về social media

5.1. Đề tài 

“Social media is becoming increasingly popular amongst all age groups. However, sharing personal information on social media websites does have risks. Do you think that the advantages of social media outweigh the disadvantages?”

5.2. Trích mẫu 

“Recent advancements in technology and science are reshaping our world in an unprecedented manner. It is true that social networking sites have  a profound influence on people in these days. While there are few disadvantages of using social media platforms, I believe that the advantages far outweighs it. My essay will discuss the same.”

5.3. Link tải 

Bài mẫu essay advantages and disadvantages social media

6. Mẫu lợi thế và bất lợi về khuyến khích du lịch 

6.1. Đề tài 

“Space travel has been possible for some time and space tourism will probably be developed in future. Do you think space tourism is a negative or positive development?”

6.2. Đánh giá

Bài mẫu advantages and disadvantages development trong lĩnh vực du lịch nghiên cứu, phân tích mặt tích cực và tiêu cực của du lịch vũ trụ. Sau đây là một số đánh giá tổng thể về bài essay này:

 • Điểm mạnh:
 • Sử dụng các từ liên kết đoạn, liên kết câu một cách chính xác và hợp lý: Furthermore, Moreover, Thus, As a result, Such, Although, Nonetheless, Hence,…
 • Từ vựng sử dụng chính xác, không bị sai lỗi dùng từ, lỗi chính tả.
 • Hạn chế:
 • Nội dung các luận điểm chưa phân tích sâu, đang nằm ở mức chung chung.
 • Vốn từ vựng sử dụng ở mức độ đơn giản, còn bị lặp từ cần sử dụng các từ đồng nghĩa để thay thế.

6.3. Link tải 

Bài mẫu advantages and disadvantages development in tourism

7. Mẫu essay advantages and disadvantages về thuốc lá điện tử

7.1. Đề tài 

“Nowadays, a lot of people change the way of smoking: from conventional cigarettes to electronic ones. Discuss advantages and disadvantages of this statement.”

7.2. Hướng triển khai

Cách thức triển khai vấn đề của bài essay tập trung phân tích ưu điểm và nhược điểm của thuốc lá điện tử so với thuốc lá thường. Từ đó đưa ra kết luận hút thuốc lá ở bất cứ hình thức nào cũng đem đến những tác động tiêu cực cho sức khỏe con người:

 • Body 1: Disadvantages
 • Traditional smoke is more harmful as compared to electronic ones.
 • It affects the environment  and other non-smokers nearby through the harmful fumes it produced.
 • Body 2: Advantages
 • The introduction of e-cigarettes has helped the nature as use of wrappers and smog has been reduced.
 • It has become an object of style and enjoyment among youngsters.

7.3. Link tải 

Bài mẫu essay advantages and disadvantages of electronic cigarettes

8. Mẫu về lợi thế có hơn bất lợi của internet 

8.1. Đề tài 

“The internet is generally considered as a blessing for mankind. Do the advantages of it outweigh its disadvantages?”

8.2. Trích mẫu

“The importance of the internet for mankind which was always debatable has now become more controversial with many people claiming that it is beneficial while others reject this notion…. This essay will further elaborate on both the positive and negative effects of the world wide web on humans and thus lead to a logical conclusion ….”

8.3. Link tải 

Bài mẫu essay advantages and disadvantages the internet

Bài mẫu essay advantages and disadvantages chủ đề internet

Ngoài việc tham khảo các bài mẫu thì để viết tốt essay dạng advantages and disadvantages bạn cần lập được dài bài hoàn chỉnh. Cùng theo dõi bài viết chia sẻ về cấu trúc essay advantages and disadvantages theo từng hướng triển khai cụ thể để lên được outline chuẩn xác, tránh lạc đề khi viết bài.

9. Mẫu về làm việc trực tuyến – làm việc tại nhà

9.1. Đề tài

“In the past, most people used to travel to their place of work. With the increased use of computers, the internet and smartphones, more and more people are starting to work from home. What are the advantages and disadvantages of this development?”

9.2. Đánh giá 

Bài mẫu essay advantages and disadvantages về ưu và nhược điểm của việc làm việc online tại nhà trong thời buổi hiện nay. Bài viết được đánh giá cao về cách dùng từ nhưng cũng tồn tại một số hạn chế về cách tiếp cận nội dung:

 • Điểm mạnh:
 • Cấu trúc đầy đủ 3 phần, mỗi đoạn trình bày một luận điểm chính bám sát
 • Từ vựng sử dụng chính xác, đa dạng, bám sát chủ đề “work from home”: The birth of something, Social interaction,
 • Hạn chế:
 • Nội dung các luận điểm và ví dụ minh họa chưa được phân tích chi tiết. Cần đưa thêm các dẫn chứng bám sát thực tế và có số liệu cụ thể để minh chứng.

9.3. Link tải 

Bài mẫu essay advantages and disadvantages about work from home

10. Mẫu về khuyến khích trẻ đi làm thêm

10.1. Đề tài 

“Many children are encouraged to do part time work by their parents? What are the advantages and disadvantages?”

10.2. Hướng triển khai

Bài mẫu essay advantages and disadvantages được tác giả triển khai theo hướng phân tích ưu điểm của việc trẻ em có/không làm thêm. Qua đó rút ra nhận xét việc trẻ em làm thêm có nhiều ưu điểm hơn là hạn chế. Cụ thể:

 • Body 1: Disadvantages
 • Children’s work has certain disadvantages like mental instability.
 • Leads to unlikely results to people surrounding them and being socially disordered.
 • Body 2: Avantages
 • Positive impact on society and provides a prosperous future for all.
 • Support in building a sense of responsibility and reliability.

10.3. Link tải 

Bài mẫu essay advantages and disadvantages about work part-time

Bài mẫu essay advantages and disadvantages về việc làm thêm ở trẻ em

Đối với học sinh – sinh viên theo học các chương trình CLC hay liên kết quốc tế thì việc hoàn thành các bài essay theo chủ đề là yêu cầu bắt buộc. Nếu bạn không có đủ thời gian hoặc gặp khó khi viết thì tìm hiểu ngay dịch vụ viết essay hộ theo chủ đề chất lượng của Việt guru. Đơn vị cam kết hỗ trợ khách hàng xuyên suốt, tận tình để bạn sở hữu bài essay ưng ý, duy nhất và đúng hạn deadline.

Trong bài viết này, Việt guru đã gửi đến bạn đọc list 10+ bài mẫu essay advantages and disadvantages HOT nhất. Đây là những mẫu essay đa dạng các chủ đề quen thuộc thường hay xuất hiện trong các kỳ thi. Hy vọng rằng đây sẽ là kho tài liệu tham khảo giá trị để bạn học hỏi cách trình bày và áp dụng hiệu quả khi gặp dạng bài này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *