Các dạng Essay và cách viết phổ biến

Essay là một trong những dạng bài luận phổ biến trong giáo dục hiện nay. Nó được sử dụng để đánh giá khả năng viết cũng như tư duy của học sinh, sinh viên trong các trường học và đại học. Tuy nhiên, việc viết essay không phải là điều dễ dàng với nhiều người. Để có thể viết một bài essay đạt điểm cao, chúng ta cần hiểu rõ về các dạng essay và cách viết cho từng loại. Trong bài viết này, hãy cùng Việt Guru tìm hiểu chi tiết hơn nhé!

Essay là gì?

Essay là một bài luận ngắn, thường chỉ từ 500 – 1000 từ, được viết về một chủ đề cụ thể. Nó có thể được viết theo nhiều dạng khác nhau như argumentative, descriptive, narrative, cause/effect, discussion, comparison/contrast,… Mục đích của việc viết essay là để thể hiện quan điểm, ý kiến hoặc suy nghĩ của người viết về một vấn đề nào đó.

Việc viết essay không chỉ giúp chúng ta rèn luyện kỹ năng viết tốt mà còn giúp phát triển khả năng tư duy, phân tích và lập luận, giải quyết vấn đề. Nó cũng là một cách để chúng ta thể hiện sự hiểu biết và kiến thức của mình về một chủ đề nào đó.

Các dạng Essay và cách viết phổ biến

Argumentative Essay

Argumentative essay là loại essay yêu cầu người viết phải bày tỏ quan điểm và lập luận để chứng minh cho quan điểm đó. Mục đích của loại essay này là để thuyết phục người đọc về quan điểm của người viết. Dưới đây là cách viết Essay tiếng Anh dạng Argumentative Essay:

 • Bước 1: Chọn chủ đề

Trước khi bắt đầu viết, chúng ta cần chọn một chủ đề phù hợp và có tính tranh luận cao. Chủ đề có thể là một vấn đề xã hội, chính trị, khoa học,…

 • Bước 2: Thu thập thông tin

Sau khi đã chọn được chủ đề, chúng ta cần thu thập thông tin liên quan đến chủ đề đó. Thông tin này có thể được lấy từ các nguồn như sách, báo, tạp chí, trang web uy tín,… Chúng ta cần lưu ý rằng thông tin thu thập phải được kiểm chứng và có tính khách quan.

 • Bước 3: Xác định quan điểm

Khi thu thập đủ thông tin, chúng ta cần xác định quan điểm của mình về chủ đề. Quan điểm này sẽ là nền tảng cho các lập luận trong bài essay.

 • Bước 4: Lập luận

Tiếp đến, chúng ta cần lập luận để chứng minh cho quan điểm đó. Lập luận có thể dựa trên các bằng chứng, số liệu, ví dụ,… Chúng ta cần sử dụng các từ ngữ logic và có tính thuyết phục để thuyết minh cho quan điểm của mình.

 • Bước 5: Tổng kết

Cuối cùng, chúng ta cần tổng kết lại quan điểm và lập luận của mình trong một đoạn văn ngắn. Đây cũng là cơ hội để chúng ta thể hiện lại quan điểm của mình và thuyết phục người đọc đồng ý với quan điểm đó.

Descriptive Essay

Descriptive essay là loại essay yêu cầu người viết phải miêu tả một đối tượng, người, sự vật hoặc một cảnh quan nào đó. Mục đích của loại essay này là để giúp người đọc có thể hình dung và cảm nhận được điều mà người viết muốn truyền tải. Để viết một descriptive essay, bạn cần thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Chọn đối tượng

Trước khi bắt đầu viết, chúng ta cần chọn một đối tượng cụ thể để miêu tả. Đối tượng này có thể là một người, vật, cảnh quan,…

 • Bước 2: Thu thập thông tin

Sau khi đã chọn được đối tượng, chúng ta cần thu thập thông tin liên quan đến đối tượng đó. Thông tin này có thể được lấy từ ký ức, trải nghiệm, quan sát,… Chúng ta cần lưu ý rằng thông tin thu thập phải có tính chi tiết và sử dụng các giác quan để mô tả.

 • Bước 3: Sắp xếp thông tin

Tiếp theo, chúng ta cần sắp xếp thông tin theo một trình tự logic. Trình tự này có thể là theo thứ tự thời gian, không gian hoặc theo cảm xúc.

 • Bước 4: Miêu tả

Sau khi đã có trình tự, chúng ta cần bắt đầu miêu tả đối tượng. Chúng ta cần sử dụng các từ ngữ mô tả chi tiết và có tính hình ảnh để giúp người đọc có thể hình dung được đối tượng.

 • Bước 5: Tổng kết

Cuối cùng, chúng ta cần tổng kết lại những gì đã miêu tả trong một đoạn văn ngắn. Đây cũng là cơ hội để bạn thể hiện lại cảm nhận và suy nghĩ của mình về đối tượng.

Narrative Essay

Narrative essay là loại essay yêu cầu người viết phải kể lại một câu chuyện có tính biểu cảm. Mục đích của loại essay này là để giúp người đọc có thể cảm nhận được cảm xúc và suy nghĩ của người viết. Các bước viết bài như sau:

 • Bước 1: Chọn câu chuyện

Đầu tiên, chúng ta cần chọn một câu chuyện có tính biểu cảm để kể lại. Câu chuyện này có thể là một trải nghiệm của chính mình hoặc của người khác.

 • Bước 2: Thu thập thông tin

Sau khi đã chọn được câu chuyện, chúng ta cần thu thập thông tin liên quan đến câu chuyện đó. Bạn cần lưu ý rằng thông tin thu thập phải có tính chi tiết và sử dụng các giác quan để mô tả.

 • Bước 3: Sắp xếp thông tin

Khi đã thu thập đủ thông tin, chúng ta cần sắp xếp thông tin theo một trình tự logic. Trình tự này có thể là theo thứ tự thời gian, không gian hoặc theo cảm xúc.

 • Bước 4: Kể lại câu chuyện

Tiếp đến, chúng ta cần bắt đầu kể lại câu chuyện. Chúng ta cần sử dụng các từ ngữ có tính biểu cảm và có khả năng tạo cảm xúc cho người đọc.

 • Bước 5: Tổng kết

Cuối cùng, chúng ta cần tổng kết lại những gì đã kể trong một đoạn văn ngắn. Đây cũng là cơ hội để thể hiện lại cảm nhận và suy nghĩ của mình về câu chuyện.

The cause/effect Essay

The cause/effect essay là loại essay yêu cầu người viết phải trình bày các nguyên nhân hoặc hậu quả của một vấn đề nào đó. Mục đích của loại essay này là để giúp người đọc hiểu được mối quan hệ giữa các sự kiện và tác động của chúng lên nhau. Để viết một cause/effect essay, chúng ta cần thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Chọn vấn đề

Trước tiên, chúng ta cần chọn một vấn đề cụ thể để trình bày. Vấn đề này có thể là một vấn đề xã hội, môi trường (Tham khảo thêm bài viết Essay về môi trường), kinh tế,….

 • Bước 2: Thu thập thông tin

Sau khi đã chọn được vấn đề, chúng ta cần thu thập thông tin liên quan đến vấn đề đó. Thông tin này có thể được lấy từ các nguồn như sách, báo, tạp chí, website đáng tin cậy,… Chúng ta cần lưu ý rằng thông tin thu thập phải được kiểm chứng và có tính khách quan.

 • Bước 3: Xác định nguyên nhân và hậu quả

Sau khi thu thập đủ thông tin, chúng ta cần xác định các nguyên nhân và hậu quả của vấn đề. Chúng ta cần sử dụng các bằng chứng, số liệu và ví dụ để minh chứng cho các nguyên nhân và hậu quả này.

 • Bước 4: Sắp xếp thông tin

Tiếp đó, chúng ta cần sắp xếp thông tin theo một trình tự logic. Trình tự này có thể là theo thứ tự thời gian, từ quan trọng đến không quan trọng hoặc ngược lại.

 • Bước 5: Tổng kết

Cuối cùng, chúng ta cần tổng kết lại các nguyên nhân và hậu quả trong một đoạn văn ngắn. Đây cũng là cơ hội để thể hiện lại quan điểm cũng như suy nghĩ của mình về vấn đề.

Discussion Essay

Discussion essay là loại essay yêu cầu người viết phải trình bày các quan điểm và lập luận về hai hoặc nhiều quan điểm khác nhau về một vấn đề cụ thể. Mục đích của loại essay này là để giúp người đọc có thể hiểu được các quan điểm và lập luận khác nhau về một vấn đề. Để viết một discussion essay, bạn cần làm các bước sau:

 • Bước 1: Chọn vấn đề

Đầu tiên, hãy lựa chọn một vấn đề cụ thể để trình bày. Vấn đề này có thể là một vấn đề xã hội, chính trị, khoa học,…

 • Bước 2: Thu thập thông tin

Khi đã chọn được vấn đề, chúng ta cần thu thập thông tin liên quan đến vấn đề đó. Thông tin này có thể được lấy từ các nguồn như sách báo, tạp chí, website uy tín,… Chúng ta cần lưu ý rằng thông tin thu thập phải được kiểm chứng và có tính khách quan.

 • Bước 3: Xác định các quan điểm

Sau khi thu thập đủ thông tin, chúng ta cần xác định các quan điểm khác nhau về vấn đề. Chúng ta cần sử dụng các bằng chứng, số liệu và ví dụ để minh chứng cho các quan điểm này.

 • Bước 4: Lập luận

Bước tiếp theo, chúng ta cần lập luận để chứng minh cho quan điểm của mình. Lập luận có thể dựa trên các bằng chứng, số liệu, ví dụ,… Chúng ta cần sử dụng các từ ngữ logic và có tính thuyết phục để thuyết minh cho quan điểm của mình.

 • Bước 5: Tổng kết

Cuối cùng, chúng ta cần tổng kết lại các quan điểm và lập luận trong một đoạn văn ngắn. Đây cũng là cơ hội để chúng ta thể hiện lại quan điểm và suy nghĩ của mình về vấn đề.

The Comparison/Contrast Essay

The comparison/contrast essay là loại essay yêu cầu người viết phải so sánh và tương phản hai hoặc nhiều đối tượng, sự vật hoặc ý kiến khác nhau. Mục đích của loại essay này là để giúp người đọc hiểu được sự khác biệt và tương đồng giữa các đối tượng, sự vật hoặc ý kiến. Để viết một comparison/contrast essay, chúng ta cần có các bước sau:

 • Bước 1: Chọn hai đối tượng, sự vật hoặc ý kiến

Trước tiên, chúng ta cần chọn hai đối tượng, sự vật hoặc ý kiến để so sánh và tương phản. Các đối tượng này có thể có tính tương đồng hoặc tương phản với nhau.

 • Bước 2: Thu thập thông tin

Sau khi đã chọn được hai đối tượng, sự vật hoặc ý kiến, chúng ta cần thu thập thông tin liên quan đến chúng. Thông tin này có thể được lấy từ các nguồn như tạp chí, sách báo, trang web đáng tin cậy,… Chúng ta cần lưu ý rằng thông tin thu thập phải được kiểm chứng và có tính khách quan.

 • Bước 3: So sánh và tương phản

Sau khi thu thập đủ thông tin, chúng ta cần so sánh và tương phản hai đối tượng, sự vật hoặc ý kiến. Chúng ta cần sử dụng các bằng chứng, số liệu và ví dụ để minh chứng cho sự khác biệt và tương đồng giữa hai đối tượng này.

 • Bước 4: Sắp xếp thông tin

Tiếp theo, chúng ta cần sắp xếp thông tin theo một trình tự logic. Trình tự này có thể là theo thứ tự thời gian, từ quan trọng đến không quan trọng hoặc ngược lại.

 • Bước 5: Tổng kết

Cuối cùng, chúng ta cần tổng kết lại các sự khác biệt và tương đồng trong một đoạn văn ngắn. Đây cũng là cơ hội để chúng ta thể hiện lại quan điểm và suy nghĩ của mình về hai đối tượng, sự vật hoặc ý kiến.

Việt Guru nhận viết thuê Essay uy tín hàng đầu

Hiện nay, Việt Guru là một trong những trung tâm hàng đầu về viết thuê essay uy tín tại Việt Nam. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những bài essay chất lượng và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thuê người viết Essay các loại. Chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành bài viết đúng thời hạn và đảm bảo tính khách quan và logic trong từng bài viết.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc viết essay hoặc không có đủ thời gian để làm bài tập, hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được hỗ trợ tốt nhất. Việt Guru sẽ là đối tác đáng tin cậy của bạn trong việc viết thuê essay uy tín hàng đầu.

Liên hệ ngay với đơn vị để được hỗ trợ chi tiết hơn nhé!

Thông tin liên hệ

 • Hotline: 09 4619 1900
 • Mail: [email protected]
 • Các chi nhánh của Viet Guru
 • Miền Bắc: Geleximco Building 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
 • Miền Trung: Eden Plaza Số 7 Duy Tân, Hải Châu, Đà Nẵng
 • Miền Nam: Lim Tower 29A Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *